Pomôžte informovať okolie anonymne a vyplňte náš formulár. Našou snahou je vytvoriť prehľad, ktorý bude informovať o priebežnom stave na Slovensku. Kontaktné údaje sú nepovinné, ale ak budú vyplnené, nebudú využité inak ako na spomínané účely a v prípade záujmu ich poskytneme úradom. Všetky osobné údaje vrátane mena a telefónneho čísla budú zo systému odstránené najneskôr do 30 dní.

Ďakujeme. Štatistika je len informatívneho charakteru. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 čo najskôr kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, alebo zavolajte na infolinku RUVZ.Vyplnenie príznakov

Príznaky
Kontakt s inými osobami
Vaše údaje
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov